søndag 18. oktober 2009

Godt natt

Tar jeg morgenrødens vinger på og slår meg ned der havet ender, så fører du meg også der, din høyre hånd, den holder meg fast. Og sier jeg: 'La mørket dekke meg og lyset omkring meg bli til natt', så er ikke mørket mørkt for deg, og natten er lys som dagen, ja, mørket er som lyset.

Ingen kommentarer: